Huur een graafmachine met machinist in Tholen

Het wagenpark van Loon- en grondwerkbedrijf Elenbaas B.V. bestaat uit een grote diversiteit aan grondverzetmachines waarmee wij u altijd goed van dienst kunnen zijn.

Grondwerk

Elk werk dat gerelateerd is aan grond, weg- en waterbouw start met de uitvoering van het grondwerk. Grondwerk uitvoeren naar wens van de klant is ons specialisme. 

 

Graafmachines zijn uitgerust met geavanceerde hulpstukken (3D-GPS, draaikantelstukken, etc.) en zijn gericht om met het juiste materieel snel en efficiënt te kunnen werken.


Ook kunnen wij diverse grondstoffen leveren. Dit kan op afspraak worden bezorgd of kan door u zelf worden afgehaald. Of u particulier of ondernemer bent is voor ons geen probleem. U kunt bij ons afhalen:

 • Zand
 • Zwarte grond
 • Kleigrond
 • Menggranulaat

Mocht u geïnteresseerd zijn in andere grondstoffen kunt u altijd met ons contact opnemen:

Contact opnemen

Strooien vaste mest

Gewasopbrengst is afhankelijk van een juiste meststoffenverdeling. Kleine afwijkingen kunnen leiden
tot opbrengstverlies. Met het oog op strenger wordende wetgeving is efficiënt strooien hierbij een
pré. Met onze Tebbe breedstrooiers proberen wij met precisiebemesting hier ons steentje aan bij te
dragen. Met behulp van onder meer taakkaarten zorgen wij dat het vereist aantal tonnages ook
daadwerkelijk op de juiste locaties worden gestrooid.


Hiernaast zijn onze combinaties voorzien van:

 • GPS
 • Weegsysteem
 • Drukwisselsysteem
 • Kantstrooiers
 • Taakkaarten

Groenonderhoud

Groen als onderdeel van de leefomgeving wordt als steeds belangrijker ervaren door zowel publiek als politiek. Loon- en grondwerkbedrijf Elenbaas B.V. probeert hieraan bij te dragen door het onderhouden van onder meer waterlopen, wegbermen en waterkeringen. Andere facetten van onze werkzaamheden die binnen het behoud van een groene leefomgeving vallen zijn:

 • Maaien waterlopen
 • Maaikorven waterlopen
 • Baggeren waterlopen
 • Aanbrengen diverse oeverbeschermingen
 • Hout versnipperen
 • Zaag- en bosmaaierwerk

Infra-technisch werk

Het realiseren en onderhouden van de infra in onze omgeving is een dagelijks terugkerende taak. Om
transport en vervoer van mens en materiaal mogelijk te maken is de juiste infrastructuur van groot
belang. Zowel boven als ondergronds kunnen wij werkzaamheden voor onze opdrachtgever
uitvoeren.

 

Wij zijn hierbij gespecialiseerd in zowel het leveren, als wel het aanbrengen of uitvoeren
van de volgende facetten:

 • Rioleringen
 • Funderingen t.b.v. verhardingen
 • Bestrating
 • Betonplaten
 • Proefsleuven